• Spremenjen URNIK od 2.10.2023

  Spremenjen URNIK od 2.10.2023

  S ponedeljkom, 2.10.2023, se spreminja URNIK treningov in vadb.

  Uvodni mesec novega šolskega leta 2023/24 je za nami. Veliko je novih članov, veliko nas je že od prej, zato smo zaradi zagotavljanja čim višje kakovosti treningov prilagodili urnik tako, da je delo kar najbolj učinkovito, uspešno in lahko izvajamo trenažni proces kar najbolje prilagojeno posameznikom. Urnik smo prilagodili tako, da so skupine manjše in razdeljene glede na stopnjo znanja in želje ter ambicije posameznikov.

  Glavna sprememba urnika je ta, da uvajamo novo skupino – TEKMOVALCI. V to skupino bodo povabljeni člani, ki bodo prejeli v naslednjih dneh osebno elektronsko sporočilo, tako da bodo vedeli kateri sodijo v to skupino. To bodo člani, ki imajo tekmovalne ambicije, ki se ali se bodo udeleževali tekmovanj in seminarjev ter so že sedaj na treningih najbolj zagnani, delovni in imajo velik tekmovalni potencial. Ostali hodite na termine treningov in vadb kot je razvidno iz urnika.

  Glavne spremembe in usmeritve urnika za člane so naslednje:

  • PONEDELJEK, ni sprememb in poteka vse kot doslej
  • TOREK, Predšolska skupina začne z vadbo pol ure prej, torej ob 17.00 – 17:45, FIT vadba pa se začne tričetrt ure prej, torej že ob 17:45 – 18:45, ostalo ostaja enako
  • SREDA,  sprememba je ta, da v skupino ob 17:00 – 18:00 hodijo člani z belim do rumeni pas z zeleno črtico, v skupino od 18:00 – 19:30 pa člani z zelenim do rdeči pas s črno črtico, nova pa je skupina TEKMOVALCI, 19:30 – 21:00, kamor pridejo tekmovalci, ki na druge treninge ta dan ne hodijo
  • ČETRTEK, ni sprememb in poteka vse kot doslej
  • PETEK, Predšolska skupina ima vadbe enako kot do sedaj, nova je skupina TKD, med 18:00 – 19:00, kamor hodijo vsi, ki niso tekmovalci, nova pa je skupina TEKMOVALCI, od 19:00 – 20:30, kamor pridejo tekmovalci, ki na druge treninge ta dan ne hodijo
  • SOBOTA, ni sprememb in poteka vse kot doslej

  Vse člane prosimo, da se urnika dosledno držijo.