Robert Guštin je bil rojen leta 1970 v Ljubljani, kjer je leta 1996 tudi dokončal Fakulteto za strojništvo in v letu 2000 tudi magistriral iz informacijsko-upravljalskih ved na Ekonomski fakulteti. Je lastnik podjetja, njegovo poslovno življenje pa je usmerjeno v projektno vodenje in mednarodno sodelovanje. Že vrsto let je aktiven v lokalni skupnosti, kjer se zlasti posveča medgeneracijskemu povezovanju, družbeno koristenmu delovanju in zagotavljanju kakovostnih bivalnih pogojev. Redno se ukvarja s športom, zlasti še s tekom in pohodništvom, taekwon-do pa mu pomeni način življenja. Redno se udeležuje tekmovanj, kjer opravlja tudi sodniško funkcijo, obiskuje strokovne seminarje in skrbi za organizacijo dela v klubu. Je nosilec črnega pasu, III. DAN.


 


Kontakti predsednika Taekwon-do kluba Radovljica: