Vodstvo kluba je bilo izvoljeno na Zboru članov, dne 11.6.2021, za mandatno obdobje 4 let in ima naslednje organe:

1. Izvršilni odbor kluba:

 • Predsednik: mag. ROBERT GUŠTIN
 • Podpredsednica: TINA OBLAK
 • Podpredsednica: MAJA HABJAN
 • Tehnični direktor: BARBARA SITAR
 • Tajnica / Blagajničarka: BARBARA SITAR

2. Nadzorni odbor kluba:

 • Predsednik: ALJOŠA SITAR
 • Članica: SUZANA REMAR
 • Članica: KARMEN GUŠTIN

3. Disciplinska komisija kluba:

 • Predsednik: MITJA JUKIČ GRM
 • Članica: mag. ANJA TOLAR TOMŠIČ
 • Član: ROK KNAFELJ