Vodstvo kluba je bilo izvoljeno na Zboru članov, dne 14.12.2021, in del vodstva, kot nadomestni člani, na Zboru članov, dne 15.12.2023, za mandatno obdobje 4 let in ima naslednje organe:

1. Izvršilni odbor kluba:

 • Predsednik: mag. ROBERT GUŠTIN
 • Podpredsednica: TINA OBLAK
 • Podpredsednik: ROK KNAFELJ
 • Tehnična direktorica: BARBARA MEGLIČ
 • Tajnica / Blagajničarka: BARBARA MEGLIČ

2. Nadzorni odbor kluba:

 • Predsednica: KARMEN GUŠTIN
 • Članica: mag. ANJA TOLAR TOMŠIČ
 • Članica: NINA BREGAR

3. Disciplinska komisija kluba:

 • Predsednik: MITJA JUKIČ GRM
 • Član: JURIJ SITAR
 • Članica: DEANA ŠKRIBA OZVALDIČ