VPISNINA:

Vpisnina v klub je enkratna, plača se le enkrat ob prvem vpisu v klub in znaša 20 EUR. Vsa nadaljnja leta se vpisnina ne plačuje več. Ob vpisu vsak član prejme klubsko majico.

ČLANARINA:

Mesečna članarina/vadnina znaša 35 EUR. Za drugega člana iz iste družine je mesečna članarina/vadnina 20 EUR, za vse nadaljnje člane iz iste družine pa mesečne članarine ni in je zanje vadba brezplačna. Plačilo mesečne članarine izvedete za tekoči mesec na podlagi prejetega računa do 15. dne v mesecu.

TAKSE ZA IZPITE ZA BARVNE PASOVE:

Takse za opravljanje izpitov za barvne pasove pa so naslednje:

  • 10. KUP – 7. KUP … 10 EUR
  • 6. KUP – 3. KUP … 15 EUR
  • 2. KUP – 1. KUP … 20 EUR

TAKSE ZA IZPITE ZA ČRNE PASOVE:

Taksa za posamezne stopnje črnega pasu se izračuna glede na datum opravljanja izpita in glede na aktualno višino takse pri mednarodni ITF zvezi.


Naš transakcijski račun za vsa nakazila je odprt pri DH d.d.:

SI56 6100 0002 3397 232