VPISNINA:

Vpisnina v klub je enkratna, plača se le enkrat ob prvem vpisu v klub in znaša 20 EUR. Vsa nadaljnja leta se vpisnina ne plačuje več. Ob vpisu vsak član prejme klubsko majico.

ČLANARINA:

Članarina se plačuje enkrat letno in sicer za obodje september – avgust in znaša 10 EUR letno.

VADNINA:

 • Taekwon-do
  • mesečna vadnina = 45 EUR
  • za drugega člana iz iste družine mesečna vadnina = 30 EUR
  • za vsakega nadaljnjega člana iz iste družine mesečna vadnina = 20 EUR
  • mesečna vadnina za predšolsko skupino = 35 EUR
 • Kickbox
  • mesečna vadnina za vadbo 1X tedensko = 30 EUR
  • mesečna vadnina za vadbo 2X tedensko = 50 EUR
  • mesečna vadnina za vadbo 3X tedensko = 60 EUR
 • Kempo
  • mesečna vadnina za vadbo 1X tedensko = 35 EUR
  • mesečna vadnina za vadbo 2X tedensko = 50 EUR
 • VSE VADBE (neomejeno) – ALL IN (taekwon-do, kickbox, kempo)
  • mesečna vadnina za vse vadbe = 70 EUR

Plačilo mesečne vadnine izvedete za tekoči mesec na podlagi prejetega računa do 15. dne v mesecu.

IZPITNA TAKSA ZA BARVNE PASOVE:

Takse za opravljanje izpitov za barvne pasove pa so naslednje:

 • 10. KUP – 7. KUP … 10 EUR
 • 6. KUP – 3. KUP … 15 EUR
 • 2. KUP – 1. KUP … 20 EUR

IZPITNA TAKSA ZA ČRNE PASOVE:

Taksa za posamezne stopnje črnega pasu se izračuna glede na datum opravljanja izpita in glede na aktualno višino takse pri mednarodni ITF zvezi.


Naš transakcijski račun za vsa nakazila je odprt pri DH d.d.:

SI56 6100 0002 3397 232