VPISNINA:

Vpisnina v klub je enkratna, plača se le enkrat ob prvem vpisu v klub in znaša 20 EUR. Vsa nadaljnja leta se vpisnina ne plačuje več. Ob vpisu vsak član prejme klubsko majico.

ČLANARINA:

Članarina se plačuje enkrat letno in sicer za obodje september – avgust in znaša 10 EUR letno.

VADNINA:

Mesečna vadnina znaša 40 EUR. Za drugega člana iz iste družine je mesečna vadnina 25 EUR, za vse nadaljnje člane iz iste družine pa mesečne vadnine ni in je zanje vadba brezplačna. Plačilo mesečne vadnine izvedete za tekoči mesec na podlagi prejetega računa do 15. dne v mesecu.

IZPITNA TAKSA ZA BARVNE PASOVE:

Takse za opravljanje izpitov za barvne pasove pa so naslednje:

  • 10. KUP – 7. KUP … 10 EUR
  • 6. KUP – 3. KUP … 15 EUR
  • 2. KUP – 1. KUP … 20 EUR

IZPITNA TAKSA ZA ČRNE PASOVE:

Taksa za posamezne stopnje črnega pasu se izračuna glede na datum opravljanja izpita in glede na aktualno višino takse pri mednarodni ITF zvezi.


Naš transakcijski račun za vsa nakazila je odprt pri DH d.d.:

SI56 6100 0002 3397 232