GDPR pravilnik na spletni strani Taekwon-Do klub Radovljica

S sprejemanjem teh pogojev oz. vašo prostovoljno, izrecno, informirano in nedvoumno privolitvijo o uporabi, obdelavi in hrambi vaših osebnih podatkov izražate soglasje za to. Soglasje izrazite tako, da v prijavnem obrazcu na novice na spletni strani ali na prijavnem obrazcu za članstvo v klubu na spletni strani obkljukate polje »Strinjam se s splošnimi pogoji in dovoljujem obdelavo mojih osebnih podatkov«.

Na tej spletni strani, Taekwon-Do klub Radovljica z namenom zagotavljanja kvalitetnih storitev hrani in obdeluje vaše osebne podatke, ki jih posredujete z vnosom v obrazce. V namen zagotavljanja pregleda toka osebnih podatkov, vam na tej strani posredujemo tudi podrobnosti glede hrambe in obdelovanja vaših osebnih podatkov. Vaše podatke strogo varujemo kot poslovno skrivnost in jih ne bomo uporabljali v nepooblaščene namene, jih zlorabljati ali posredovali nepooblaščenim osebam.

Katere osebne podatke lahko hranimo in obdelujemo?

 • Ime in priimek
 • Naslov, ulica in hišna številka
 • Poštna številka in pošta
 • Elektronski poštni naslov
 • IP naslov računalnika, s katerega ste izpolnili obrazec
 • vir strani, preko katere ste prišli na našo spletno stran

Kje se vaši osebni podatki hranijo?

Vaši osebni podatki se hranijo v administraciji kluba, zabeleženi pa so tudi v naši glavni bazi na strežniku DHH d.o.o.

Kdo ima dostop do vaših osebnih podatkov?

 • Predsednik kluba
 • Tajnica/blagajničarka kluba
 • Pogodbeni partner DHH d.o.o., od kogar najemamo strežnike

Vsi našteti pogodbeni partnerji so po naših medsebojnih pogodbah dolžni varovati vaše podatke kot poslovno skrivnost in jih ne smejo uporabljati v lastne namene, jih zlorabljati ali posredovati tretjim osebam.

Komu se vaši osebni podatki posredujejo, kateri podatki se posredujejo in zakaj?

 • WordPress, Inc., ki so lastniki spletnih servisov, preko katerih vas potem e-pošte pošiljamo obvestila, novice in spročila.

Seznanitev z nameni obdelave vaših osebnih podatkov je pogoj za veljavnost osebne privolitve. S sprejemanjem pogojev na tej strani ob izpolnitvi obrazca ste privolili v obdelavo svojih osebnih podatkov v enega ali več določenih namenov. Vaši osebni podatki so zbrani za določene, izrecne in zakonite namene od trenutka vnosa podatkov na spletni strani do preklica.

Vaše osebne podatke zbiramo, obdelujemo in hranimo za naslednje namene:

 • Ime in priimek: za Evidenco članov
 • Naslov, ulica in hišna številka: za Evidenco članov
 • Poštna številka in pošta: za Evidenco članov
 • Elektronski poštni naslov: za Evidenco članov in komunikacijo
 • IP naslov računalnika, s katerega ste izpolnili obrazec: za dokazilo o komunikaciji
 • vir strani, preko katere ste prišli na našo prodajno stran: za promocijske namene

Pooblaščeni osebi za varovanje vaših osebnih podatkov: mag. Robert Guštin, Barbara Sitar

V Taekwon-Do klubu Radovljica smo ocenili, da ocena učinka predvidenih dejanj obdelave na varstvo osebnih podatkov ni potrebna, saj gre za povsem osnovna dejanja obdelave, ki so nujno potrebna za opravljanje storitve (registracije, včlanitev), hkrati pa od stranke ne zahtevamo vpisa podatkov, ki za to niso nujno potrebna.

Zagotovitev uveljavljanja pravic posameznikov

 • Dostop do podatkov, informacij, možnost popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od upravljavca dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je tako, dostop do osebnih podatkov in določenih informacij. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave. Pisni zahtevek za dostop do svojih osebnih podatkov ali zahtevek za morebitne popravke lahko posredujete na e-pošto tkd.radovljica@gmail.com ali po pošti na naslov Taekwon-Do klub Radovljica, Gradnikova cesta 125, 4240 Radovljica, Slovenija.

 • Ugovor avtomatski obdelavi in profiliranju

Posameznik ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Upravljavec preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov. Pisni zahtevek oz. ugovor avtomatski obdelavi in profiliranju lahko posredujete na e-pošto tkd.radovljica@gmail.com ali po pošti na naslov Taekwon-Do klub Radovljica, Gradnikova cesta 125, 4240 Radovljica, Slovenija.

 • Izbris osebnih podatkov (pravica do pozabe)

Kadarkoli po izvedenem vpisu lahko zahtevate izbris osebnih podatkov, vendar v tem primeru sprejmete vse morebitne posledice.

 • Izpis podatkov v strojno berljivi obliki

Kadarkoli po izvedenem vpisu lahko zahtevate izpis osebnih podatkov v strojno berljivi obliki. Pisni zahtevek za izpis svojih osebnih podatkov v strojno berljivi obliki lahko posredujete na e-pošto tkd.radovljica@gmail.com ali po pošti na naslov Taekwon-Do klub Radovljica, Gradnikova cesta 125, 4240 Radovljica, Slovenija.

 • Prenosljivost podatkov

Oseba ima pravico, da prejme osebne podatke v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in pravico, da te osebne podatke posreduje drugemu upravljalcu, ne da bi ga mi kot upravljalec, ki so mu bili te osebni podatki zagotovljeni, pri tem ovirali. Pisni zahtevek za prenos svojih podatkov lahko posredujete na e-pošto tkd.radovljica@gmail.com ali po pošti na naslov Taekwon-Do klub Radovljica, Gradnikova cesta 125, 4240 Radovljica, Slovenija.

Vse informacije se zagotovijo brezplačno, razen če so zahteve očitno neutemeljene ali pretirane.