Novo vodstvo kluba je bilo izvoljeno na Zboru članov, dne 18.12.2015, za mandatno obdobje 4 let in ima naslednje organe:

1. Izvršilni odbor kluba:

 • Predsednik: dr. BOJAN POTOČNIK
 • Podpredsednica: mag. ANJA TOLAR TOMŠIČ
 • Podpredsednik: mag. ROBERT GUŠTIN
 • Tehnični direktor: LOVRO OZMEC
 • Namestnik tehničnega direktorja: GAŠPER PAPLER
 • Tajnica / Blagajničarka: BARBARA SITAR

2. Nadzorni odbor kluba:

 • Predsednik: ŽELJKO GVOZDIĆ

3. Disciplinska komisija kluba:

 • Predsednik: ŽELJKO GVOZDIĆ
 • Članica: mag. ANJA TOLAR TOMŠIČ
 • Član: mag. ROBERT GUŠTIN
 • Članica: BARBARA SITAR