Novo vodstvo kluba je bilo izvoljeno na Zboru članov, dne 15.12.2017, za mandatno obdobje 4 let in ima naslednje organe:

1. Izvršilni odbor kluba:

 • Predsednik: mag. ROBERT GUŠTIN
 • Podpredsednica: mag. ANJA TOLAR TOMŠIČ
 • Podpredsednica: MAJA HABJAN
 • Tehnični direktor: GAŠPER PAPLER
 • Tajnica / Blagajničarka: BARBARA SITAR

2. Nadzorni odbor kluba:

 • Predsednik: ŽELJKO GVOZDIĆ

3. Disciplinska komisija kluba:

 • Predsednik: ŽELJKO GVOZDIĆ
 • Članica: mag. ANJA TOLAR TOMŠIČ
 • Član: mag. ROBERT GUŠTIN
 • Članica: TINA OBLAK
 • Članica: MAJA HABJAN