VPISNINA:

Vpisnina v klub je enkratna, plača se le enkrat ob prvem vpisu v klub in znaša 20 EUR. Vsa nadaljnja leta se vpisnina ne plačuje več. Ob vpisu vsak član prejme klubsko majico.

ČLANARINA:

Mesečna članarina znaša 30 EUR, za najmanjše, ki se bodo treningov udeleževali le ob četrtkih pa je ta 15 EUR. Prvi član iz iste družine plačuje polno mesečno članarina, drugi član iz iste družine plačuje polovično mesečno članarino, tretji in vsaki nadaljnji član iz iste družine ne plačuje mesečne članarine in je zanj vadba brezplačna. Plačilo mesečne članarine izvedete za tekoči mesec na podlagi prejetega računa do 15. dne v mesecu.

TAKSE ZA IZPITE ZA BARVNE PASOVE:

Takse za opravljanje izpitov za barvne pasove pa so naslednje:

  • 10. KUP – 7. KUP … 10 EUR
  • 6. KUP – 3. KUP … 15 EUR
  • 2. KUP – 1. KUP … 20 EUR

TAKSE ZA IZPITE ZA ČRNE PASOVE:

Taksa za posamezne stopnje črnega pasu se izračuna glede na datum opravljanja izpita in glede na aktualno višino takse pri mednarodni ITF zvezi.


Naš transakcijski račun za vsa nakazila je odprt pri Addiko Bank d.d.:

SI56 3300 0000 9958 690